Pravidla užívání www stránek společnosti AUTO HOLDING

Společnost AUTO HOLDING s.r.o., IČO: 289 64 314, se sídlem Záluské 390/31, 158 00 Praha 5 (dále jen " AUTO HOLDING s.r.o."), je výhradním majitelem a provozovatelem webových stránek provozovaných na doméně www.autozdovozu.cz (dále jen "webové stránky AUTO Z DOVOZU").

Webové stránky AUTO Z DOVOZU, včetně kompletního obsahu a veškerých grafických detailů jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. Logo společnosti AUTO Z DOVOZU je součástí ochranných známek a je ve výlučném vlastnictví společnosti AUTO HOLDING s.r.o.. Využití webových stránek společnosti AUTO HOLDING s.r.o. nebo jejich částí jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou napodobování, kopírování, šíření či dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je AUTO Z DOVOZU.

Společnost AUTO HOLDING s.r.o má výhradní právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, doplnit nebo odstranit libovolnou část obsahu webových stránek AUTO Z DOVOZU. Společnost AUTO HOLDING s.r.o.  neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu webových stránek AUTO Z DOVOZU. Aktualizace databáze vozidel je prováděna na denní bázi. AUTO HOLDING s.r.o. neručí za aktuálnost nabídky vozidel na internetu. Na dostupnost jednotlivých, aktuálně inzerovaných vozidel je možné se informovat na lince společnosti AUTO HOLDING s.r.o.  +420 773 659 659, prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře zobrazeného v rámci karet inzerovaných vozidel nebo osobně na provozovně společnosti AUTO HOLDING s.r.o.  na adrese Kamýcká 40/7, 160 00 Praha 6.

Webové stránky AUTO Z DOVOZU používá každý uživatel internetu na vlastní riziko. Společnost AUTO HOLDING s.r.o. neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v závislosti s připojením na webové stránky www.autozdovozu.cz  a jejich užíváním ani dále neručí za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Společnost AUTO HOLDING s.r.o. nezaručuje nepřetržité a funkční připojení k webovým stránkám AUTO HOLDING s.r.o. Používání webových stránek AUTO HOLDING s.r.o. je bezplatné.

Údaje uvedené na webových stránkách AUTO Z DOVOZU. jsou zásadně informativní povahy. S výjimkou těchto Pravidel užívání nemá zveřejnění údajů či informací na webových stránkách AUTO HOLDING s.r.o. povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností AUTO HOLDING s.r.o. a uživatelem internetu, pokud však nebude v individuálních případech uvedeno jinak.

Společnost AUTO HOLDING s.r.o. neručí ani jakkoliv neodpovídá za obsah či správnost zveřejněných informací, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek AUTO HOLDING s.r.o. Současně společnost AUTO HOLDING s.r.o. neručí ani neodpovídá za závazky osob, které poskytují, nabízejí nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Společnost AUTO HOLDING s.r.o. dále neodpovídá za obsah, pravdivost propagace či formu reklamy třetích osob na webových stránkách AUTO Z DOVOZU.

Pokud uživatel internetu poskytne osobní údaje společnosti AUTO HOLDING s.r.o. prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek AUTO HOLDING s.r.o., vyjadřuje tímto souhlas s tím, aby společnost AUTO HOLDING s.r.o., IČO: 289 64 314, se sídlem Záluské 390/31, 158 00 Praha 5, zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Souhlas uživatele internetu je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti AUTO HOLDING s.r.o. odvolán bez udání důvodu na adrese info@autozdovozu.cz.

Uživatel internetu bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla užívání webových stránek AUTO Z DOVOZU jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. od data 25. 05. 2018.

Webové stránky AUTO Z DOVOZU používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Využíváním našich služeb uživatel vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů. Soubor Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o jeho návštěvě.